วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พระคาถาอาราธนาพระขึ้นคอทุกเช้า

นะโม (3 จบ)นะโมพุทธายะ พุทธัง อาราธะนานัง ธัมมัง อาราธะนานัง สังฆัง อาราธะนานัง อะวิสสุนุสสานุตติ นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง อุทธัง อัทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะธะ จะพะกะสะ พุทธังบังเกิด เปิดโลกพระอะระหัง พุทธังสิทธิ มหาประสิทธิ ธัมมังสิทธิ มหาประสิทธิ สังฆังสิทธิ มหาประสิทธิ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เชิญแสดงความคิดเห็น krub