วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ฤกษ์งามยามดี ประจำปี 2553

ฤกษ์สำหรับบรรพชาอุปสมบท
เดือนมกราคม วันที่ 14, 16, 24
เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 1, 10, 20
เดือนมีนาคม วันที่ 10
เดือนเมษายน วันที่ 15, 16, 18
เดือนพฤษภาคม วันที่ 13, 30
เดือนมิถุนายน วันที่ 9, 27
เดือนกรกฎาคม วันที่ 6, 7, 15
เดือนสิงหาคม วันที่ 3, 12, 20
เดือนกันยายน วันที่ 17, 26
เดือนตุลาคม วันที่ 5, 14, 24
เดือนพฤศจิกายน วันที่ 2, 10, 11
เดือนธันวาคม วันที่ 8, 17, 26
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่
(เพื่อสร้างหลักฐาน-อยู่เย็นเป็นสุข)
เดือนมกราคม วันที่ 10, 14, 16, 24, 26, 30
เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 1, 3, 10, 13, 20, 22
เดือนมีนาคม วันที่ 2, 6, 4, 10, 16, 20, 25
เดือนเมษายน วันที่ 3, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 30
เดือนพฤษภาคม วันที่ 5, 13, 19, 27, 30
เดือนมิถุนายน วันที่ 2, 9, 10, 15, 16, 20, 27, 29
เดือนกรกฎาคม วันที่ 4, 6, 7, 9, 13, 15, 20, 30
เดือนสิงหาคม วันที่ 3, 5, 12, 13, 18, 20, 22, 27
เดือนกันยายน วันที่ 1, 5, 10, 14, 17, 19, 23, 26, 28
เดือนตุลาคม วันที่ 3, 5, 7, 14, 20, 24, 26
เดือนพฤศจิกายน วันที่ 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 17, 26
เดือนธันวาคม วันที่ 1, 5, 8, 17, 19, 23, 24, 26, 28
ฤกษ์มงคลสมรส
เดือนมกราคม วันที่ 9, 16, 18, 19, 26, 28
เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 3, 13, 22
เดือนมีนาคม วันที่ 2, 14, 20, 23
เดือนเมษายน วันที่ 1, 8, 10, 20, 28
เดือนพฤษภาคม วันที่ 5, 7, 25, 26
เดือนมิถุนายน วันที่ 2, 4, 10, 13, 20, 22, 29
เดือนกรกฎาคม วันที่ 1, 9, 10, 29
เดือนสิงหาคม วันที่ 5, 13, 22, 25
เดือนกันยายน วันที่ 1, 3, 10, 12, 19, 21, 28
เดือนตุลาคม วันที่ 1, 7, 26
เดือนพฤศจิกายน วันที่ 3, 4, 12, 24
เดือนธันวาคม วันที่ 1, 3, 12, 19, 22, 28, 30

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เชิญแสดงความคิดเห็น krub