วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

think think

" เกิดเป็นคนจะเป็นใหญ่อย่าใจน้อย    อะไรนิดอะไรหน่อยอย่าผวา
หวั่นสะดุ้งแม้เพียงเสียงนกกา              วันข้างหน้าจะเป็นใหญ่อย่างไรกัน
ธรรมดาไม้สูงย่อมต้องมีล้ม                 ทำงานใหญ่คนติชมอย่าเสียขวัญ
ขวัญต้องเยี่ยมเทียมฟ้ากล้าประจัญ     มุ่งฝ่าฟันให้ถึงซึ่งหลักชัย "

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เชิญแสดงความคิดเห็น krub